COVID-19 Bilimsel Araştırma
Değerlendirme Komisyonunun Çalışmalarının Sonlandırılması

Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde ülkemiz bilim insanlarının rehberliğinde mücadelesini sürdürmüştür. Bakanlığımız, salgın süresince COVID-19 ile ilgili ülkemiz adına yapılan tüm bilimsel çalışmaların kayıt altına alınması ve bilim dünyasına hizmet edebilmesi amacıyla Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturularak 28 Nisan 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda çalışmalarına başlamıştır. Tüm araştırmalarda ihtiyaç duyulacak retrospektif veya prospektif veriye ulaşım kolaylaştırılmış ve uygun bulunan çalışmalar TÜSEB yayın destek programına alınmıştır.

Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, vaka sayılarının azalması ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale gelmiştir. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu 26 Nisan 2022 tarihinde yaptığı toplantıda; olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapılmasına ihtiyaç kalmadığı görüşü ile rutin çalışmalarına ara vermiştir.

COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu da 28 Nisan 2022 tarihi itibariyle çalışmalarını tamamlayarak, bu tarihten itibaren yapılacak tüm bilimsel çalışmalar için Komisyona bildirim ve başvuru yapılmasına gerek kalmamıştır.